Om oss

Legitimerad psykolog med lång erfarenhet av arbete inom offentlig och privat verksamhet.
Vidareutbildad i handledning och affektfokuserad terapi.
Erfarenhet av arbete med barn och familjer inom öppenvård och institutionsvård.
Såväl privatpersoner som verksamheter är välkomna. I samarbete med er utformas arbetet/uppdraget.
Mottagningen ligger i centrala Lidköping. Arbete kan även utföras på annan plats om så är lämpligt.
Flexibla mottagningstider.

Tjänster

  • Psykologisk utredning gällande kognitiv och/eller känslomässig problematik med rekommendationer för bemötande och stöd.

  • Psykologisk behandling som utgår från dina behov och frågeställningar. Det kan handla om att lösa tillfälliga kriser, förstå och hantera mer långvarig problematik, att hantera effekter av trauman. Såväl kortare som längre behandlingstider.

  • Handledning. För personal inom skola och socialtjänst. Handledningen kan även utgå frän enskilda ärenden där olika aktörer kring individen samlas för att nå fram till gemensam förståelse och bemötande.

Kontakt

Information

Psykologpraktik Skylvik AB

Esplanaden 2

531 31 LIDKÖPING 

Vägbeskrivning

Skriv till oss